Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis zařízení
Typ: Předškolní zařízení s celodenní péčí
Kapacita: 48 dětí
Počet tříd: 2
Počet dětí ve třídách: I. třída – 24 dětí
                                       II. třída – 24 dětí
 
Věkové složení skupin:
I. třída – děti tříleté, čtyřleté a pětileté a šestileté
 II. třída – děti šestileté, děti s odkladem školní docházky
 

Provozní doba: od 6,30 do 16,30 hodin  

Personální zajištění provozu:

I. třída KOŤÁTKA
paní učitelka Zuzana Pavlová

paní učitelka Bc. Marcela Špoulová

provozní zaměstnankyně Jana Praženková

II.třída ŠTĚŇÁTKA
paní učitelka Andrea Hendrychová

ředitelka školy Mgr. Jitka Kubátová

provozní zaměstnankyně Marcela Šreplová

 
Podmínky pro provoz: Mateřská škola vznikla přestavbou rodinného domu.Dům i zahrada byly obci pronajaty na 15 let. Ke kolaudaci zařízení došlo 17. 12. 2009. Provoz byl zahájen 4. 1., děti jsme přivítali 6. 1.  2010. V prvním patře se nachází denní místnost, jídelna s výdejnou, šatna dětí a umývárna s WC. Totéž je i ve druhém patře. V přízemí jsou sklady, šatna pro zaměstnance a ředitelna. Patra jsou spojena vnitřním schodištěm, který je určen pro zaměstnance školy nebo děti v doprovodu dospělé osoby a venkovním schodištěm určeným pro děti a rodiče.
Strava je dovážena ze školní jídelny Základní školy Kamenice.
Škola má k dispozici zahradu, jejíž vybavení se dokončilo v červnu 2011.
 
 
 Režimové požadavky
Příchod dětí do MŠ od 6,30 do 8, 15
Hra je zařazena co nejčastěji v režimu dne (viz režim dne). Dítě má právo si činnosti vybírat.

 

Časové rozvržení činností
Činnosti
6.30 – 8.15
Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní aktivity, individuální práce s dítětem či skupinkou dětí
8.15 – 8.45
Pohybové aktivity
8.45 – 9.15
Osobní hygiena, přesnídávka
9.15 – 9.45
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi. Řízené aktivity
9.45 – 12.00
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, popříp. náhradní činnost
12.00 – 12,30
Oběd a osobní hygiena dětí
12.30 – 14,00
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.30
Odpolední svačina, osobní hygiena
14.30 – 16.30
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, volně spontánní aktivity, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ
 

Pohybové aktivity:
Pohybové chvilky i cvičení jsou zpracovány v třídních programech
Co nejčastější zařazování pohybových aktivit spontánních i řízených (cviky na správné držení těla, posilování svalstva, hrubé motoriky, uvolňovací cviky, relaxační prvky, hudebně pohybové hry, cviky na orientaci v prostoru, kompenzační cvičení, soutěživé hry….atd.)

Vybavení: dostatečný prostor ve třídách, dostatek nářadí a náčiní (vše se průběžně dokupuje): lavičky, kruhy, žíněnky, polštářky, kroužky, hůlky, šátky, lana, látkový tunel, míče. Za pěkného počasí využíváme školní zahradu a obecní dětské hřiště (oplocené a splňující hygienické i bezpečnostní požadavky)
 
 Pobyt venku:
Zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle počasí
Využití: volné hry, tělovýchovné aktivity. pozorování přírody, vycházky, orientace v okolí MŠ
Školní zahrada: zahrada je  vybavena pískovišti, pružinovými houpačkami, skluzavkou a přelézačkou, tabulemi na kreslení, domkem, mašinkou s vagonkem, zahradním divadélkem, panákem na skákání, basketbalovým košem, lavičkami se stoly, lavičkami - autíčky, děti mají k dispozici hračky na písek, kočárky, švihadla a míče.
Travnatá plocha zahrady je udržována pracovníkem OÚ (sekání) a provozními zaměstnanci školy (zalévání, hrabání, květinová výzdoba). Byl založen bylinkový a květinový záhon.
Dětské hřiště: využíváme dětské hřiště patřící OÚ Kostelec u Křížků. Zde jsou pískoviště, skluzavky, pomo, houpačky a prolézačky.
 
Odpočinek:
Podmínky: Využití denní místnosti. V části pokryté kobercem se denně pokládají celočalouněná lehátka a lůžkoviny. Před odpočinkem je koberec vždy vyluxován. V obou třídách jsou používány čističky vzduchu a klimatizace. Lehátka, polštáře i přikrývky jsou z antialergických materiálů. Po odpočinku a vyvětrání se lehátka i lůžkoviny ukládají do větratelných skříní, kde jsou umístěny odděleně od sebe. Na noc se nechávají skříně otevřené.
Děti s menší potřebou spánku si mohou poslouchat četbu, hrát klidnější hry, je jim věnován individuální přístup.
 
Stravování:
Strava se dováží ze Základní školy Kamenice. Dovoz zajišťuje pracovník obecního úřadu Kamenice. V 8,15  je přivážena přesnídávka. Oběd a odpolední svačina je přivážena  v 11,15. Teplé jídlo je převáženo v termoboxech v nerezových uzavíratelných nádobách. Ve výdejně jsou nádoby umístěny do vodní lázně a udržovány teplé do doby výdeje, nejvýše do 75 minut. Teplota stravy je denně měřena a zaznamenávána (také teplota v lednicích).
Použité nádobí se myje v myčkách. Lednice se jednou za týden desinfikuje, myčka se jednou za měsíc čistí speciálními čistícími prostředky na myčky. Pracovnice výdejny používají pláště, jednorázové čepice a rukavice.
 
 Pitný režim:
Pracovnice výdejny dětem denně vaří čaj (většinou ovocný, nelmi mírně slazený) ze surovin, které posílá školní jídelna ZŠ Kamenice. Děti se mohou napít kdykoli během dne. Na stolku jsou připraveny hrnečky, várnice s čajem a konvice, děti mohou dostat pitnou vodu, kterou filtrujeme ( konvice Brita a filtry Maxtra ) nebo vodu se šťávou. Použité hrnečky děti odkládají na výdajové okénko. Děti se mohou samy obsloužit.
 
Otužování: Vzhledem k podmínkám MŠ a zdravotnímu stavu dětí, konzultováno s rodiči.

Způsob: Dostatečné větrání místností
               Regulace teploty v místnosti na 20-22°C

              (regulační ventily na topení, klimatizace, ventilátory)
              Přiměřené oblékání dle teploty a počasí
              Plavání (plavecký výcvik) v bazénu v Benešově
              Při teplém počasí mlžení na zahradě

              Pobyt v solné jeskyni na Herinku